VAARDIGHEDEN VOOR VERBINDING

In een tijd waarin prestatie en resultaat de boventoon voeren, winnen vaart en vluchtigheid het vaak van de verbinding met onszelf en elkaar.

SUN Academy ontwerpt en begeleidt maatwerkprogramma’s voor het onderwijs en bedrijfsleven om te vertragen en te navigeren in een wereld die nooit stil staat. 

 

SOFT SKILLS

Steeds meer onderzoek wijst uit dat sociaal-emotionele vaardigheden, oftewel soft skills, bepalend zijn voor persoonlijk welzijn en het slagen van studie, werk en relaties. Het huidige onderwijs richt zich echter voornamelijk op kennisoverdracht en meetbare vaardigheden.

Hoewel het belang van het ontwikkelen van soft skills ondertussen erkend en wetenschappelijk onderbouwd wordt, weten onderwijsinstellingen nog niet hoe ze deze vaardigheden kunnen aanleren aan studenten.

Ook binnen bedrijven zijn managers zoekende naar wat zij hun medewerkers kunnen bieden om hun zelfkennis, weerbaarheid en communicatievaardigheden te verbeteren.

 

+ Emotionele intelligentie
+ Persoonlijk leiderschap
+ Weerbaarheid
+ Flexibiliteit
+ Presentatievaardigheden
+ Stress management
+ Creativiteit
+ Communicatie

AANBOD

SUN Academy draagt bij aan het vergroten van emotionele intelligentie en welzijn in het onderwijs en bedrijfsleven met een gevarieerd aanbod op het gebied van sociaal-emotioneel leren en soft skills.

De programma’s zijn gericht op zelfbewustzijn, inlevingsvermogen, communiceren, presenteren en het vermogen tot samenwerken. De inhoud wordt op maat gemaakt op basis van de doelgroep, leerdoelen en hulpvraag. 

WERKVORMEN

+ Onderwijsprogramma
+ Trainingsprogramma
+ Eenmalige workshop
+ Teamdag
+ Nederlands- en Engelstalig
+ Offline en online

PROGRAMMA’S

SELF MANAGEMENT

In dit programma leren deelnemers hun emoties, gedachten en houding te managen. Ze ontdekken hun kernwaarden, persoonlijke valkuilen en intrinsieke motivatie. Met deze zelfkennis versterken deelnemers hun vaardigheid om met focus en veerkracht te bewegen in hun studie, werk en relaties. 

PEOPLE SKILLS

In dit programma werken deelnemers met oefeningen voor het vergroten van sociaal bewustzijn, lichaamstaal, zelfexpressie en empatisch luisteren. Want naast talent en hard werken, zijn het de verbindingen met de mensen om ons heen die onze kansen en mogelijkheden vergroten. 

PUBLIC SPEAKING

Een goede spreker weet de aandacht van het publiek te winnen én te behouden. Deelnemers leren in dit programma zowel het creatieve schrijfproces vorm te geven als de manier waarop zij hun verhaal of betoog optimaal kunnen overbrengen: met hun intellect, hun lichaam en hun hart.

WERKWIJZE

De trainers van de SUN Academy creëren een veilige, ontspannen sfeer met aandacht en ruimte voor het individuele proces. Deelnemers krijgen tools en opdrachten aangeboden die ervaringsgericht zijn, met als doel het vergroten van zelfbewustzijn.

Deelnemers worden op een toegankelijke en sympathieke manier uitgenodigd om de grenzen van hun gewoontes op te zoeken, noodzakelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en groei. 

+ Ervaringsgericht
+ Kleine groepen
+ Veilige leerruimte
+ Ontspanning
+ Interactief

MISSIE

Het managen van je gedachten, keuzes, gevoelens, relaties en situaties vraagt om zelfkennis. Om tot zelfkennis te komen heb je pauzes nodig. Het woord ‘school’ betekent ‘lege ruimte’. Zo begon het onderwijs ooit: als een plek waar níet gewerkt werd. Waar je tot jezelf kon komen om helder te worden, samen met anderen. 

Je eigen authenticiteit ontdekken, vraagt naast helderheid ook moed. Om te durven varen op je eigen kompas. Sturen vanuit je eigen visie en navigeren op je eigen gevoel geeft vervulling. Én maakt het geheel sterker en rijker.

Hierin is het ook belangrijk dat we ons herinneren wat ons mens-zijn omvat. Wat onze natuurlijke behoeftes zijn om fysiek, mentaal en sociaal vitaal te zijn zodat we floreren. De wens van de SUN Academy is dat ieder mens vanuit bewustzijn zijn eigen unieke bijdrage kan leveren aan het geheel.

KERNWAARDEN

+ Authenticiteit
+ Autonomie
+ Aandacht

TEAM

SUN Academy is een collectief van ervaren en betrokken trainers en coaches. Zij brengen hun rijke en diverse ervaring en achtergrond in voor een plezierige en effectieve leerervaring.

De teamleden waarborgen een zorgvuldige aansluiting op de doelgroep, leerdoelen en ontwikkelvraag van de opdrachtgevers.

ANNEMARIE APPELMAN

Hoe zou het zijn als we ons dagelijks beseffen dat we allemaal gemaakt zijn van sterrenstof? Dat we ons bewust zijn van hoe alles verbonden is. Hoe wij verbonden zijn. Met onszelf. Met elkaar. En met de natuur. Lees meer.

AMANDA BEUGELING

Niets is zo persoonlijk als jijzelf en tegelijkertijd ben je voor een groot deel gevormd door anderen. Als socioloog en politicoloog ben ik gespecialiseerd in het sociale aspect van persoonlijke ontwikkeling. Lees meer.

FEMKE BRANDT

In relaties wordt betekenis gegeven aan onze menselijkheid. Ik wil bijdragen aan het vormen van geweldloze relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en onafhankelijkheid. Lees meer.

MARJOLEIN BURGERHOUT

Iedereen is opgezadeld met de opdracht om uit te vogelen hoe het leven werkt. Dat was niet alleen de taak van filosofen lang geleden, we staan allemaal voor dat vraagstuk: hoe geef ik vorm aan de tijd die mij gegeven is? Lees meer.

MIEK CROUZEN

Mijn fascinatie voor mensen en het simpele feit dat geen enkel mensenleven hetzelfde verloopt, maakt dat ik mijzelf de afgelopen tien jaar heb gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling. Lees meer.

JASMIJN LABADIE

Alle antwoorden en oplossingen zijn in iedereen al aanwezig. Mijn missie is hoger opgeleiden dichter bij haar of zijn eigen waarheid te brengen en dat in de praktijk te leven door ‘conscious capital’. Lees meer.

MIRJAM RAVENSBERGEN

Het lichaam is oneindig wijs. Het weet en kan veel meer dan we denken. Die wijsheid kunnen we pas gebruiken als we leren om voorbij ons analytisch denken te gaan en ons met ons lichaam te verbinden. Lees meer.

JANE SHAW

In mijn werk streef ik altijd naar een zekere diepte en ‘root cause’ van een vraagstuk waarbij de verkregen inzichten en/of oplossingen direct toepasbaar zijn in de praktijk. Lees meer.

MIRANDA SLAMAN

Ik geloof dat ieder mens in wezen creatief is. De kern van creativiteit is voor mij: het vertalen van ongeziene processen en van daaruit de verbinding maken. Lees meer.

CLAIRE VINTGES

Ieder mens bezit wat mij betreft zijn eigen pakketje authenticiteit dat tot uiting wil komen in dit leven. Die ‘echte ik’ kan gaandeweg nog wel eens in de verdrukking raken. Lees meer.

PROJECTEN

De Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economics and Business, nodigde SUN Academy medio 2018 uit voor het ontwikkelen en uitvoeren van een pilotprogramma op het gebied van soft skills.  

PROBLEEM

Een groot deel van de studenten voelt zich na hun afstuderen niet goed genoeg voorbereid op de arbeidsmarkt (Nationale Studenten Enquête). Daarnaast raakt een grote groep studenten tijdens hun studie of aan het begin van hun loopbaan overspannen. De Faculteit Economics and Business wil de brug tussen studeren en werken verstevigen zodat studenten met meer zelfvertrouwen en veerkracht hun carrière starten.  

OPLOSSING

Om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt is er onder andere voor gekozen dat alle Masterstudenten van de faculteit Economics and Business verplicht een ‘professionele skills training’ binnen hun programma volgen. Een praktische training waarin studenten vaardigheden leren die zij kunnen toepassen in hun professionele carrière. 

SUN Academy ontwikkelde voor deze doelgroep een pilot om te onderzoeken of sociaal-emotionele vaardigheden ook tot de leerbehoefte van de studenten behoort. Binnen deze pilot ‘Soft Skills’ kwamen onder andere stress management, communicatievaardigheden en public speaking aan bod. De pilot bestond uit zes werkgroepen, een werkgroep bestond uit maximaal 15 studenten. In 2018/2019 deden in totaal 75 studenten mee aan de pilot.    

RESULTAAT

De pilot werd door de studenten geëvalueerd met een 9,7/10. Naar aanleiding van dit succes ontwikkelde SUN Academy drie verschillende trainingen voor de faculteit voor academisch jaar 2019/2020: Self Management, People Skills en Public Speaking. Momenteel worden deze drie trainingen aan circa 1500 master studenten aangeboden.

REACTIES VAN STUDENTEN

Deze cursus is van waarde voor de rest van mijn leven.

Interesting, different and most of all helpful. It certainly helped me a lot to understand some things about myself.

 

I absolutely loved it. Especially that it was so different from ‘regular’ uni courses. Good approach, enough attention for everybody, good and relevant subjects.

 

De cursus is interactief waar je veel waardevolle lessen leert die je helpen in je studie en werk carrière.

Ik vond het geweldig, deze cursus zou iedereen verplicht moeten doen!

There was a nice vibe created in the group that enabled me to come out of my comfort zone and try new things.

I like that the set-up and learning objectives are very practical and useable for real life. It is a class that really brings you something.

Het geeft je instrumenten die het makkelijker maken om om te gaan met de drukte.

Very interesting! For me the best part was the feeling of being yourself and learning how to calm down, think about things in a deeper level in a meaningful way.

The course is very relaxing. In the beginning I was a bit sceptical. But the teacher convinced me along the way. The things I learned will help me throughout my career.

CONTACT

Voor vragen over ons aanbod kunt u contact opnemen middels onderstaand contactformulier of met Marjolein Burgerhout:

+31 (0) 6 52 62 82 55

info@marjoleinburgerhout.nl

 

5 + 11 =

© 2023 SUN Academy